southco


jetpress
slide1
Časté otázky a odpovědi
Výkresová dokumentace
Základní zobrazení dílů a výkresy pro instalační přípravy jsou v katalogu.
Výkresy v katalogu neobsahují detailní rozměry, včetně tolerancí
Všechny netolerované rozměry jsou pouze referenční a jsou určeny pro představu o velikosti produktu a jeho instalaci.
Na výkrese v katalogu chybí rozměry
Vzhledem k limitovanému prostoru v katalogu mají přednost rozměry zásadní. Rozměry, které nejsou kritické pro instalaci a funkci jsou potlačeny.
Potřebuji detailní výkres
Kontaktujte nás, uveďte číslo dílu, Vaše kontaktní údaje a my Vám výkres nebo model zašleme. Pokud potřebujete 3D model a neuvedete požadavek na formát, dodáme *.STEP.


Vyhledávání produktů

Nemůžu najít výrobek
Všechna výrobní čísla jsou kombinací číslovek, písmen a pomlček. Zkontrolujte zda jste zadali kód produktu správně a přesně podle katalogu.
Jaká je struktura výrobních čísel Southco?
Všechny díly výrobků začínají dvěma písmeny, dvěmi číslicemi nebo jejich kombinací a za nimi následuje pomlčka. To identifikuje třidu produktu. Další znaky jsou doplňková čísla pro různé parametry a může jich být až 16, včetně pomlček.

Příklad:
písmena a číslovky: 4C-PH-M3-1B0-K000
číslovky: 64-10-113-50
Nedaří se Vám najít produkt podle čísla
Zkuste zadat první dvě pozice a to Vás přesměruje na stránku dané produktové řady. Pak můžete filtrovat výrobky podle jejich charakteristiky nebo prohledat seznam dílů (Part List) dané třídy.
Mám pouze staré katalogové číslo DZUS nebo Hartwell
Kontaktujete nás, zašleme Vám křížovou referenční tabulku nebo Vám výrobek sami vyhledáme.
UL odolnost proti hořlavosti
Pokud potřebujete ověřit hořlavost u plastových výrobků, kontaktujte nás. Obvykle je specifikace platná pro granulát z kterého je díl vyroben.
NEMA/IP Standardy
Testy na odolnost proti vodě ,vlhkosti a prachu jsou prováděny na specifických aplikacích. Pokud tedy Southco deklaruje odolnost dle NEMA/IP65 znamená to, že produkt nebo série produktů byla testována v aplikacích, které splňují požadavky norem NEMA/IP65. .
DFARS
Klauzule DFARS je specifické Obranné nařízení federální vlády USA pro společnosti účastnící se výběrových státních zakázek v USA. Týká se určitých speciálních kovů, definovaných v DFARS 252,225-7009. Pro status DFARS konkrétního dílu nás kontaktujte.
Použitelnost produktů
Southco konstruuje a vyrábí širokou škálu produktů pro mnohé aplikace v různých oborech průmyslu. Protože nelze předvídat specifika každé jednotlivé aplikace, je třeba, aby si uživatel sám otestoval použitelnost vybraného produktu ve své aplikaci a zhodnotil jeho vhodnost pro specifika aplikace. A to jak z hlediska spolehlivosti, tak i funkčnosti.

Pravidla použitelnosti a doporučení pro různé aplikace jsou jen obecným vodítkem, jelikož podmínky aplikací a instalačních metod se mohou lišit. Silové hodnoty, uváděné u produktu , označují pouze mez, ve které se daný výrobek stane nefunkčním. Není aplikován žádný bezpečnostní faktor.

Data jsou měřena při běžných teplotách - pokud na výkrese není uvedeno jinak. Klasifikace odolnosti proti hořlavosti se vztahuje na materiály použité ve výrobě a nebere v úvahu změny rozměrů nebo funkčnosti celku , které mohou při vyšších teplotách nastat. Jednotlivé rozsahy se vztahují striktně k výrobních materiálům.

Katalogové rozměry jsou uváděny pouze pro představu zákazníka o velikosti produktu a instalační metodě.

Tabulky hodnot krutu u pantů jsou obecným nástrojem pro profesionální rozhodování při výběru produktu. Berou v úvahu pouze jeden faktor. Je třeba si vše vždy ověřit v praxi před tím, než je budete používat.

SOUTHCO A TEDY TAKÉ DISTRIBUTOR NEUZNÁVÁ REKLAMACE VZNIKLÉ VINOU NESPRÁVNÉ INTERPRETACE INFORMACÍ Z KATALOGU NEBO WEBOVÝCH STRÁNEK. NENÍ MOŽNÉ SE ANI ODVOLÁVAT NA NEPŘESNOSTI KATALOGU. VEŠKERÉ RIZIKO CHYBNÉ INSTALACE LEŽÍ NA UŽIVATELI.

Produkty Southco jsou předmětem neustálého vývoje a není povinností výrobce ani distributora předem oznamovat změny designu, rozměrů , použitých material a nebo ochranných povrchů. Před objednávkou je třeba si vše ověřit. Jednotlivé specifické dotazy Vám rádi pomůžeme vyřešit. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.